Tài khoản của bạn đã được tạo!

Website đã cài đặt thành công trên server! Xóa file default.php trên thư mục public_html sau đó tải website của bạn lên bằng cách sử dụng FTP hoặc Quản lý file

Tiếp theo làm gì?


Elite Affiliate Club


Đang tìm cách đơn giản nhất để kiếm tiền online? Hãy gia nhập Hostinger Elite Affiliate Club - một chương trình tiếp thị liên kết cao cấp sẽ gia tăng thu nhập của bạn trong ít phút.


Tìm hiểu thêm

Cơ sở kiến thức


Có ý tưởng cho website nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Tất cả câu trả lời đều đã ở đây. Hãy tìm theo chủ đề hoặc gõ từ khóa để bắt đầu tìm hiểu.


Tìm hiểu thêm

Hostinger Blog


Trở thành thành viên của cộng đồng Hostinger. Subscribe để nhận tin tức mới nhất về Hostinger, về công nghệ, dự án, công việc hằng ngày và tin tức mới về web hosting


Tìm hiểu thêm